سرخط خبرها
خانه / Azərbaycan dili

Azərbaycan dili

Bütün aləm bədəndir, İran isə ürək

Bunu deyən belə müqayisədən utanmaz

 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Konfransı

Zaman: 26 fevral 2017

Məkan: Təbriz Universiteti Vəhdət salonu

Məqalə göndərişi üçün son gün: 20 yanvar 2017

Konfransın sayt ünvanı: www. nezamiganjavi.com

Məqalələri yalnız sayt vastəsilə göndərmək mümkündür.

Konfransın katibliyinin ünvanı: Təbriz, Hafiz prospekti, İntizam2 küçəsi, Şərqi Azərbaycan Mədəniyyət Bəsici Təşkilatı

Faks: 04135538460

Konfransın mövzuları

* Nizaminin fikri və ədəbi əsərlərində fars dilinin rolu

* Nizaminin şerlərində İran və iranlı mədəniyyətinin əhəmiyyəti

* Nizaminin şerlərində fiqh və kəlam elmlərinin yeri

* Nizaminin görüşündə təlim-tərbiyə və kamil insan

* Nizaminin şerlərinin mədəniyyətşünaslığı

* Nizaminin şer və dil səpki

* Nizamişünaslığa tarixi və tənqidi baxış

* Nizami Gəncəvi İslam ölkələrinin ortaq irsi

* Nizami səpkisinin ardıcılları barədə düşüncə

* Nizaminin şerlərinin tərcümə və şərhinin araşdırılması

* Nizaminin həyatına baxış (tənqidi yanaşmalar)

* Dünya ədəbiyyatında Nizaminin rolu

* Nizaminin irfan və fəlsəfəyə baxışı və şairin sosiologiyası

* Şer əsərləri, Nizaminin əsərlərini sevən daxili və xarici şairlər.